Doprava zdarma nad 900 Kč!

Jak na Apple Watch nastavit vibrace a zvuky hlášení.

V tomto článku se dozvíte všechny potřebné informace o tom, jak si nastavit hlasitost na Vašich hodinkách. Tedy jak je ztišit nebo zapnout funkci Nerušit.

Dočtete se také o možnostech nastavení intenzity vibrací, kterými Vás hodinky upozorňují na různá hlášení.

Jak zvýšit nebo snížit hlasitost na hodinkách Apple Watch?

1. Na hodinkách Apple Watch otevřete aplikaci Nastavení.
2. Srolujte zcela nadol a klepněte na možnost Zvuky a haptika.
3. Klepnutím na tlačítko snížení hlasitosti  hlasitost snížíte, klepnutím na tlačítko zvýšení hlasitosti  hlasitost zvýšíte. Hlasitost můžete upravovat také kliknutím na posuvník hlasitosti a hlasitost upravovat otáčením korunky Digital Crown.

Jak ztišit hodinky Apple Watch?

1. Podržte spodek ciferníku a počkejte, až se zobrazí ovládací centrum a následně přejeďte nahoru.
2. Klepněte na tlačítko Tichý režim  a tímto krokem se tichý režim zapne. Haptická hlášení budete dostávat i nadále.

Pokud byste chtěli ztišit právě znějící upozornění nebo hlášení tak podržte na displeji dlaň alespoň na tři vteřiny, resp. do doby kdy ucítíte klepnutí. Pokud Vám tato funkce nefunguje tak na iPhone přejděte do aplikace Apple Watch > Moje hodinky > Zvuky a haptika > Ztišit zakrytím.

Haptická upozornění na hodinkách Apple Watch.

1. Otevřete si aplikaci Nastavení.
2. Srolujte dolů a klepněte na položku Zvuky a haptika.
3. Zapněte nebo vypněte možnost Haptická upozornění.

4. Pokud si přejete aby byla haptická upozornění na Vašich hodinkách Apple Watch intenzivnější tak klikněte na možnost Výrazné.

Na iPhone také máte možnost měnit haptická nastavení pro konkrétní aplikace. Na iPhone si otevřete aplikaci Apple Watch, zvolte možnost Moje hodinky a následně klikněte na Zvuky a haptika.

Aby byla haptická odezva z hodinek Apple Watch co nejlepší, tak Apple Watch musí být v co největším kontaktu s pokožkou.

Zapnutí/Vypnutí nastavení haptiky pro Digital Crown na Apple Watch.

1. Na hodinkách si otevřete aplikaci Nastavení.
2. Klepněte na Zvuky a haptika a zapněte si funkci Haptická odezva korunky.

Upozornění: Funkce Haptická odezva korunky je k dispozici pouze na hodinkách Apple Watch Series 4 nebo novější.

Zapnutí funkce nerušit na hodinkách Apple Watch.

1. Podržte spodek ciferníku a počkejte, až se zobrazí ovládací centrum, a potom přejeďte nahoru.
2. Klepněte na tlačítko Nerušit a poté si zvolte požadovanou možnost. Režim Nerušit si můžete manuálně vypnout nebo nastavit na určitou dobu, po jejímž uplynutí se automaticky vypne.

Režim Nerušit zajišťuje to, aby hodinky Apple Watch při hovorech a upozorněních (kromě budíku) nevydávaly zvuky či rozsvěcovaly obrazovku. Pokud je tento režim aktivní tak v horní části obrazovky se zobrazuje ikonka Nerušit .

Jak změnit požadované nastavení přes iPhone?

Pokud si na iPhone otevřete aplikaci Nastavení a přejdete na možnost Moje hodinky a následně na Zvuky a haptika tak můžete měnit a přizpůsobovat svá nastavení pomocí Vašeho iPhonu.

Zdroj: support.apple

BHcase